11 Mayıs 2015

İletişim

Telefon:

OFİS GSM: 0546 965 55 15

ÖNEMLİ:

Kliniğimiz randevulu sistem ile çalışmaktadır. Herhangi bir aksaklık yaşamamak adına gelmeden önce lütfen müsaitlik durumu hakkında bilgi alınız.

Adres:

Akat Mahallesi (Etiler Akmerkez AVM Karşısı) Zeytinoğlu Caddesi Arzu 2 Apartmanı No: 4 Kat 3 Daire: 17 Akatlar BEŞİKTAŞ – İSTANBUL

Detaylı bilgi ya da yol tarifi için iletişim numaramızdan bize ulaşabilirsiniz.

~

*** LÜTFEN ACİL DURUMLARDA SİZE EN YAKIN HASTANEYE BAŞVURUNUZ. ***

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KORUNMASI KANUNU HAKKINDA;

Sinem Taşyaran Unan (Uzman, Klinik Psikolog, Doktor Adayı) tarafından sağlanacak hizmet öncesinde veya sırasında bazı sınırlılıklar dahilinde 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında nitelendirilen kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz (örn., adı, soyadı, iletişim bilgileri vb.) doğrudan sizden sözlü, yazılı ya da elektronik olarak alınabilecek ve işlenebilecektir. Bu nedenle görüşme öncesinde AYDINLATMA METNİ VE BİLGİLENDİRİLMİŞ ONAM FORMU’nu imzalamanız gerekecektir.

KVKK’nun 11. maddesi uyarınca; tarafımıza başvurmak suretiyle; a. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, b. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, c. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, d. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, e. 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, f. (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, g. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahipsiniz.

KVKK’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle tarafımıza iletebilirsiniz. Başvurunuzu yazılı olarak Akat Mahallesi Zeytinoğlu Caddesi Arzu 2 Apartmanı No:4 D: 17 Beşiktaş İstanbul adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden ya da posta ile imzalı olarak iletebilir ya da psikologsinemtasyaran@gmail.com adresine elektronik posta ile gönderebilirsiniz.