PSİKOLOG DOKTOR SİNEM TAŞYARAN

Uzmanlık Alanları

Psikolog Doktor Sinem Taşyaran’ın tedavi uyguladığı alanlar
Go to Obsesif Kompulsif Bozukluk ve İlişkili Bozukluklar

Obsesif Kompulsif Bozukluk ve İlişkili Bozukluklar

Obsesif Kompulsif Bozukluk (Takıntı Zorlantı Bozukluğu) / Beden Algısı Bozukluğu / Biriktiricilik Bozukluğu / Trikotillomanı (Saç Yolma Bozukluğu) / Deri Yolma Bozukluğu

Go to Kaygı Bozuklukları

Kaygı Bozuklukları

Panik Bozukluğu & Panik Ataklar / Toplumsal Kaygı Bozukluğu (Sosyal Fobi) / Özgül (Basit) Fobi Bozukluğu / Yaygın Kaygı Bozukluğu / Agorafobi

Go to Depresyon Bozuklukları

Depresyon Bozuklukları

Major Depresyon Bozukluğu / Süregiden Depresyon Bozukluğu / Adet Dönemi (Menstural Dönem) Depresyon Bozukluğu / Başka Bir Sağlık Durumuna Bağlı Depresyon Bozukluğu

Go to Çocuk Psikolojisi

Çocuk Psikolojisi

Gelişim Değerlendirme / Kaygı ve Korkular / Okul Problemleri / Kardeş Kıskançlığı / Uyum ve Davranış Problemleri

Diğer Problemler

İntihar Risk Değerlendirme ve Önleme / Ergenlik Problemleri / Hastalık Kaygısı Bozukluğu / Cinsiyetinden Yakınma / Öfke Kontrolü / Sınav Kaygısı

Uzman Seçerken...

Önceden mutlaka bir araştırma yapın.
Nelere Dikkat Edilmeli?

Uzmanın;  Alandaki yetkinliğini,  Uzmanlık alanlarını,  Kullandığı tedavi yaklaşımını,  Terapi eğitimlerini aldığı kurumların geçerliliğini,  Alandaki deneyimlerini,  Bilimsel anlamda alana kazandırdıklarını,  Güncel gelişmeleri takip edip etmediğini,  Tüm eğitim hayatı boyunca yaptığı işleri,  Bilime dayalı çalışıp çalışmadığını mutlaka araştırın. ............................................................................. Başvurduğunuz kişinin diplomalarını, sertifikalarını sorgulama ve görmek isteme hakkına sahip olduğunuzu unutmayın! ............................................................................. Uzman Klinik Psikolog Sinem Taşyaran Unan'ın eğitim bilgilerine 'HAKKIMDA' bölümünden ulaşabilirsiniz.

  • Kişiye; düşünceleri, duyguları, bedensel belirtileri ve davranışları arasındaki bağlantıları fark ettirerek kişinin yaşam boyu kullanabileceği becerileri öğretmeyi hedefler. Yetişkin ve ergenlere uygulanabileceği gibi, 6-7 yaş üstü çocuklarda da uygulanabilir. Bilimselliği kanıtlanmış bir terapi yaklaşımıdır.

  • Travma ya da travmatik bir olay yaşadığımızda beynimizin bilgi işleme sisteminde meydana gelen aksaklıkları gidermek amacıyla kullanılan, bilimselliği kanıtlanmış bir terapi yaklaşımıdır. Yetişkin, ergen ve çocuklara uygulanabilir.

  • Çocukluk çağında yaşanan olumsuz deneyimlerin kişinin bugünkü yaşamına etkisini fark ettirmeye ve bu bağlantıyı yeniden düzenlemeye yönelik etkinliği kanıtlanmış bir terapi yaklaşımıdır. Kişilik bozukluklarının tedavisinde de kullanılan bu yaklaşı, yetişkin ve ergenlerle çalışılan bir yöntemdir.

  • Çocuğun gelişimini ölçmeye yönelik envanterlerin uygulanması, resim çizimi ve aileden alınan bilgiler doğrultusunda çocuğun değerlendirilmesi ile değişime yönelik izlenilecek adımın aile ile birlikte belirlenmesini içerir. Sorun alanına göre sadece çocukla, sadece aileyle ya da hem çocuk hem de aileyle eş zamanlı olarak bir çalışma planı hazırlanır.

Academy of Cognıtıve and Behavıor Therapıes

Philadelphia, Pensilvanya, ABD
“The Academy of Cognitive & Behavioral Therapies is a multidisciplinary certifying organization specifically for cognitive-behavioral therapy that evaluates applicants’ knowledge and ability before granting certification.”

Türk Psikologlar Derneği

Ankara, Türkiye
“Dernek, özellikle Marmara Depremi ile birlikte uzmanlaştığı travmaya müdahale konusundaki deneyim ve yetkinliklerini her türlü kriz, travmatik olay ve afette gönüllü olarak sunmaya devam etmektedir.”

CBTiSTANBUL

İstanbul, Türkiye
“Dr. Emel Stroup tarafından, psikoterapi bilimindeki güncel araştırmalar ışığında, etik ilke ve değerlere bağlı kalarak; Beck Yönelimli Kognitif Terapi workshop, süpervizyon, araştırma, organizasyon ve yayıncılık hizmetleri sunmakytadır.”

güncel yazılar

(Yazıların tümüne üst menüde yer alan 'Belirtiler', 'Psikoloji Yazıları' ve 'Çocuk Terapisi Yazıları' başlıklarından ulaşabilirsiniz.)